Quyết định 541/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Ninh ngày 26.9.2018 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Yên Phong giai đoạn 2017 – 2025, định hướng 2030 đề ra mục tiêu: “Tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng để đô thị Yên Phong đáp ứng các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2019, thành thị xã vào năm 2020 và thành quận vào năm 2022”. Đây là điều kiện quan trọng để tạo lập vị thế, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, kích thích, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện Yên Phong cũng như toàn tỉnh Bắc Ninh.

bản-đô-quy-hoạch-huyện-yên-phong

Với định hướng phát triển thành khu đô thị với trọng tâm là khu công nghiệp hiện đại, hàng đầu Bắc Ninh và khu vực miền Bắc như: Khu công nghiệp Yên Phong, khu công nghiệp Yên Phong 1-2, khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh 2…

bản-đồ-quy-hoạch-giao-thông-huyện-yên-phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *